Ανάλυση μιας παραγράφου με βάση τους ορισμούς των λέξεων. Επιλογή λέξεων που είναι κλειδιά για την κατανόηση του κειμένου.

Α. Κείμενο προς ανάγνωση και ανάλυση:

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αρχές των βιολογικών επιστημών –

Η επιστημονική μέθοδος

Η βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της ζωής. Ερευνά δηλαδή τους οργανισμούς στο περιβάλλον όπου ζουν ή στο εργαστήριο. Η μέθοδος που ακολουθούν οι βιολόγοι για να ερμηνεύσουν διάφορα βιολογικά φαινόμενα και διαδικασίες δεν απέχει πολύ από τα βήματα που ακολουθούμε για να λύσουμε απλά καθημερινά προβλήματα.

 

Β. Λέξεις κλειδιά που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Αρχές

Διαδικασίες

Μέθοδος 

Φαινόμενα 

ζωή

Οργανισμοί 

βήματα 

 

Γ. Προτάσεις/Παραδείγματα

Χρησιμοποιήστε τις νέες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις/παραδείγματα

Λέγεται ότι στον πλανήτη Άρη δεν υπάρχει ……………..

Μία από τις βασικές _______ της Φυσικής είναι εκείνη της βαρύτητας

Ποιά ___________ θα ακολουθήσουμε για να εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό;

Τα __________ πρέπει να ακολουθούνται κατά γράμμα με βάση το βιβλίο.

Κάποια ____________ μπορούν να εξηγηθούν μόνο με τη χρήση επιστημονικών οργάνων.

Οι περισσότεροι ___________ στη Γη ζουν με βάση το οξυγόνο

Απλουστεύεται η _____________  για την έκδοση διαβατηρίων

 

 

Δ. Να αντιστοιχήσετε τους σωστούς ορισμούς με τη σωστή λέξη

1. Αρχή:

2. Μέθοδος:

3. Φαινόμενο:

4. ζωή:

5. Οργανισμός: 

6. Βήμα:

7. Διαδικασία:

α. τα έμβια όντα ως σύνολο.

β. Κάθε ζωντανό ον.

γ. Σύνολο αρχών, κανόνων, κριτηρίων ή διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την έρευνα ενός αντικειμένου ή φαινομένου

δ. Κάθε τι (γεγονός, διεργασία ή μεταβολή) που συμβαίνει στη φύση, στην κοινωνία, στη ζωή και γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις ή αποτελεί αντικείμενο παρατήρησης ή και μελέτης μέσω της νόησης ή ειδικών οργάνων.

ε. Καθένα από τα στάδια μιας διαδικασίας

στ. μεθοδευμένη σειρά ενεργειών που γίνονται βήμα βήμα και που οδηγούν σε ορισμένο αποτέλεσμα

ζ. Θεμελιώδης κανόνας, νόμος σε ένα γνωστικό τομέα

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s